Biuletyn Parafialny

Urząd Miejski w Elblągu finansuje program szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla dzieci urodzonych w 2015-2016 r. z terenu miasta Elbląga. Aby zaszczepić dziecko, rodzic zapisuje się do jednej ze wskazanych przychodni, a na wizytę zabiera ze sobą kopię karty szczepień potwierdzoną za zgodność przez lekarza rodzinnego. 

 Przychodnie uczestniczące w programie:

- "Zawada" ul. Wiejska 18

- "Przychodnia Zatorze" ul. Lotnicza 51

- "Medicus I" ul. Królewiecka 195

- "Dar serca" ul. Bażyńskiego 2

 Penumokoki to powszechnie występujące bakterie. Kilkanaście z nich może powodować ciężkie zakażenia: płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet posocznicę. Ryzyko ciężkich zakażeń jest największe u dzieci.