Pielgrzymki

Zapraszamy ma pielgrzymkę do Ziemi Świętej (lotnicza) w dniach 20 - 26 kwietnia. Koszt: 1250,00 zł. i 550$